KAIKILLE HYVÄ KIRKKONUMMI TEHDÄÄN YHDESSÄ!

Kirkkonummen Kokoomus ry on poliittinen yhdistys, jonka tavoitteena on vaikuttaa Kirkkonummen asioihin kuntalaisten hyväksi.

Toimintamme runko on luottamushenkilöiden työskentely kuntamme toimielimissä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa aktiivisesta kokoomuslaisesta toiminnasta ja kokoomuslaisista toimijoista Kirkkonummella.

Asiaa on mm. vaikuttamisesta, vaalitoiminnasta ja tapahtumista. 

Kuullaan ja nähdään!

 

KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2017

 

Kirkkonummen Kokoomuksella on vahva ehdokaslista 2017 kuntavaaleissa. Valitse oma ehdokkaasi joukosta osaavia, kokeneita ja tuoreita ajatuksia omaavia tekijöitä!

Katso vaaliohjelmamme -  ja muista äänestää!

 


 

Kokoomuksen kuntavaaliohjelma Kirkkonummella

 

Vahva alku Kokoomuksen ehdokasasettelussa - lähes 40 ehdokasta nimetty

 

Kirkkonummen Kokoomuksen syyskokouksessa tiistaina 22.11. oli vilskettä. Yhdistys hyväksyi ensimmäiset innokkaat kuntavaaliehdokkaansa tuleviin kuntavaaleihin 9.4.2017. Ehdokkaita oli lähes 40 ja edustusta löytyy hienosti ympäri kuntaa!

Jatkamme aktiivisesti ehdokkaiden hankkimista - tähän mennessä ehdokkaiksi ovat lähteneet: Sanna Andersén, Juha Blomfelt, Raimo Elonsalo, Ralf Grönberg, Hanna Haikonen, Vili Herrala, Susan Honka, Rimma Hyvönen, Sari Jouhki, Mikko Kara, Tiina Karlsson, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Risto Konttinen, Annika Korolainen, Jukka Liimatainen, Erkki Majanen, Risto Miettinen, Katarina Penkert, Liviu Iuliu Petrila, Pekka Rehn, Leena Riipinen, Tommi Ristola, Markku Ryhänen, Pentti Saksala, Tommi Saranpää, Ulla Seppälä, Johan Silfverberg, Pirkko Skutnabb, Maria Taipale, Vesa Tarkkanen, Oiva Tyni, Hannu Valtanen, Markku Viitanen, Leena Virkki ja Kim Åström.


 

Kokoomus tähtää kuntavaalien voittoon 2017

 

Kirkkonummen Kokoomus aloitti kevät­ko­kouk­sessaan (12.3.2016) valmis­tau­tu­misen vaaleihin keskus­te­le­malla tavoitteistaan ja päättäen kutsua mukaan ehdokkaita, jotka ovat kiinnostuneita oman kunnan kehittämisestä valtuutettuina.

Kokouksessa keskusteltiin myös ikäihmisten itsemää­rää­mi­soi­keu­desta, joka joutuu koetukselle silloin, kun viranomainen päättää kotona asumisesta ikäihmisen tai omaisten tahdosta huolimatta. Tällainen vasten­tah­toinen päätös on mielivaltaa ja pakkovaltaa, jota ei 2010-luvun Suomessa pitäisi enää olla. 

Kuntalaisilta saatu palaute on kuitenkin välillä sangen kurjaa. Ikäihmisen täytettäväksi annetaan vaike­a­sel­koisia lomakkeita, hänelle ei kerrota kaikista vaihtoehdoista tai oikeuksista. Lisäksi päätös voidaan kuulemisenkin jälkeen tehdä mieli­val­tai­sesti. 

On totta, että Kirkkonummella pyritään hyvään tarjottaessa mahdollisimman pitkään omassa kodissa asumista. Kaikille ei kuitenkaan se ei ole mielekäs tai haluttu vaihtoehto. Näissä tilanteissa eväät ovat vähissä. Meillä ei ole tarjolla riittävästi erilaisia vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen.

Tällä julki­lau­su­malla haluamme tuoda esille, että ikäihmisten kuulemisen tulee johtaa hänen tahtoaan kunnioittaviin päätöksiin ja että kunnan tulee aktiivisemmin kehittää palve­lu­ra­ken­netta vastaamaan todellisia tarpeita.

Kirkkonummen Kokoomus ry hyväksyi myös kesän puolu­e­ko­kouk­selle esitettäväksi saman sisältöisen aloitteen, jossa velvoitetaan puolu­e­hal­li­tu­tusta sekä eduskunta- ja minis­te­ri­ryhmiä toimimaan tässä ikäihmisiä koskevassa asiassa. Tähtäimenä on, että Suomeen saadaan yhtenäinen SOTE-alueita ja kuntia sitova ikäihmisten palve­lu­ra­kenteen ohjelma, jossa ei pelkästään toteudu kuuleminen vaan että kuuleminen myös johtaa ikäihmisen tai hänen omaistensa haluamaan ratkaisuun niin kauan kuin se on mahdollista. 

Seuraavat kuntavaalit käydään 9.4.2017.


 

Kirkkonummen Kokoomus / Kyrkslätt Samlingspartiet

Sipilä, Soini ja Orpo vakuuttivat: Perussuomalaiset on sitoutunut hallitusohjelmaan (tänään)

Hallitus saa valtiovarainministeriön uudet talousluvut käyttöönsä tänään.

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat maaliskuussa lähes viisi prosenttia (tänään)

Metallien jalostuksen ja öljytuotteiden kallistuminen nostivat teollisuuden tuottajahintoja maaliskuussa vuodentakaiseen verrattuna.

Tuomioistuin päätti: Suomen on sallittava mietojen alkoholijuomien verkkokauppa (tänään)

Helsingin hovioikeuden mukaan alkoholin etämyynnin kielto on osin ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Kaksi kolmasosaa sairaanhoitajista laillistaisi potilaan oikeuden eutanasiaan (tänään)

Sairaanhoitajaliiton jäsenkyselyn vastaajista 64 prosenttia on sitä mieltä, että potilaan oikeus eutanasiaan pitäisi laillistaa.

"Ei voi todeksi uskoa salassa valmisteltua uudistusta" – MTK tyrmistynyt (tänään)

MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta kertoo olevansa tyrmistynyt ympäristöhallinnon päätöksenteon valmistelusta.