KAIKILLE HYVÄ KIRKKONUMMI TEHDÄÄN YHDESSÄ!

Kirkkonummen Kokoomus ry on poliittinen yhdistys, jonka tavoitteena on vaikuttaa Kirkkonummen asioihin kuntalaisten hyväksi.

Toimintamme runko on luottamushenkilöiden työskentely kuntamme toimielimissä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa aktiivisesta kokoomuslaisesta toiminnasta ja kokoomuslaisista toimijoista Kirkkonummella.

Asiaa on mm. vaikuttamisesta, vaalitoiminnasta ja tapahtumista. 

Kuullaan ja nähdään!

 

Kokoomus valtuustokaudella 2017 - 2021

Kirkkonummen Kokoomuksesta valtuustokaudella 2017 - 2021 löydät lisätietoa oheisen linkin takaa. Toivomme kaikilta kuntalaisilta aktiivista yhteydenottoa Kirkkonummen Kokoomuksen valtuutettuihin ja muihin luottamushenkilöihin!

Valtuustokausi 2017-2021

Kokoomuksen kuntavaaliohjelma Kirkkonummella

 

Vahva alku Kokoomuksen ehdokasasettelussa - lähes 40 ehdokasta nimetty

 

Kirkkonummen Kokoomuksen syyskokouksessa tiistaina 22.11. oli vilskettä. Yhdistys hyväksyi ensimmäiset innokkaat kuntavaaliehdokkaansa tuleviin kuntavaaleihin 9.4.2017. Ehdokkaita oli lähes 40 ja edustusta löytyy hienosti ympäri kuntaa!

Jatkamme aktiivisesti ehdokkaiden hankkimista - tähän mennessä ehdokkaiksi ovat lähteneet: Sanna Andersén, Juha Blomfelt, Raimo Elonsalo, Ralf Grönberg, Hanna Haikonen, Vili Herrala, Susan Honka, Rimma Hyvönen, Sari Jouhki, Mikko Kara, Tiina Karlsson, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Risto Konttinen, Annika Korolainen, Jukka Liimatainen, Erkki Majanen, Risto Miettinen, Katarina Penkert, Liviu Iuliu Petrila, Pekka Rehn, Leena Riipinen, Tommi Ristola, Markku Ryhänen, Pentti Saksala, Tommi Saranpää, Ulla Seppälä, Johan Silfverberg, Pirkko Skutnabb, Maria Taipale, Vesa Tarkkanen, Oiva Tyni, Hannu Valtanen, Markku Viitanen, Leena Virkki ja Kim Åström.


 

Kokoomus tähtää kuntavaalien voittoon 2017

 

Kirkkonummen Kokoomus aloitti kevät­ko­kouk­sessaan (12.3.2016) valmis­tau­tu­misen vaaleihin keskus­te­le­malla tavoitteistaan ja päättäen kutsua mukaan ehdokkaita, jotka ovat kiinnostuneita oman kunnan kehittämisestä valtuutettuina.

Kokouksessa keskusteltiin myös ikäihmisten itsemää­rää­mi­soi­keu­desta, joka joutuu koetukselle silloin, kun viranomainen päättää kotona asumisesta ikäihmisen tai omaisten tahdosta huolimatta. Tällainen vasten­tah­toinen päätös on mielivaltaa ja pakkovaltaa, jota ei 2010-luvun Suomessa pitäisi enää olla. 

Kuntalaisilta saatu palaute on kuitenkin välillä sangen kurjaa. Ikäihmisen täytettäväksi annetaan vaike­a­sel­koisia lomakkeita, hänelle ei kerrota kaikista vaihtoehdoista tai oikeuksista. Lisäksi päätös voidaan kuulemisenkin jälkeen tehdä mieli­val­tai­sesti. 

On totta, että Kirkkonummella pyritään hyvään tarjottaessa mahdollisimman pitkään omassa kodissa asumista. Kaikille ei kuitenkaan se ei ole mielekäs tai haluttu vaihtoehto. Näissä tilanteissa eväät ovat vähissä. Meillä ei ole tarjolla riittävästi erilaisia vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen.

Tällä julki­lau­su­malla haluamme tuoda esille, että ikäihmisten kuulemisen tulee johtaa hänen tahtoaan kunnioittaviin päätöksiin ja että kunnan tulee aktiivisemmin kehittää palve­lu­ra­ken­netta vastaamaan todellisia tarpeita.

Kirkkonummen Kokoomus ry hyväksyi myös kesän puolu­e­ko­kouk­selle esitettäväksi saman sisältöisen aloitteen, jossa velvoitetaan puolu­e­hal­li­tu­tusta sekä eduskunta- ja minis­te­ri­ryhmiä toimimaan tässä ikäihmisiä koskevassa asiassa. Tähtäimenä on, että Suomeen saadaan yhtenäinen SOTE-alueita ja kuntia sitova ikäihmisten palve­lu­ra­kenteen ohjelma, jossa ei pelkästään toteudu kuuleminen vaan että kuuleminen myös johtaa ikäihmisen tai hänen omaistensa haluamaan ratkaisuun niin kauan kuin se on mahdollista. 

Seuraavat kuntavaalit käydään 9.4.2017.


 

Kirkkonummen Kokoomus / Kyrkslätt Samlingspartiet