Ulla Seppälä - blogaus Kirkkonummen tarkastuslautakunnan toiminnasta

15.10.2015


Tarkastuslautakunnan vuosikello
Tarkastuslautakunnan vuosikello

15.10.2015

Ulla Seppälä - Tarkastuslautakunta Kirkkonummella 2013-2016

 

Kunnassamme on oltava valtuuston ja hallituksen lisäksi ainakin tarkastuslautakunta. Mistä tarkastuslautakunta sitten vastaa? Se valmistelee Kirkkonummen kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat päätökset valtuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti. Lautakunta arvio, ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Mikäli kunnan tulos on alijäämäinen, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista ja taloussuunnitelman riittävyyttä. 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on Kuntalain 121 §:n mukaan oltava valtuutettuja. Heidän lisäkseen Kirkkonummella on tarkastussäännön mukaisesti kuusi jäsentä. Kokoonpano löytyy Kirkkonummen kotisivuilta.

 

Lautakunnan toiminta Kirkkonummella

Aloitimme nykyisessä kokoonpanossamme keväällä 2013. Ensi töiksemme kilpailutimme tilintarkastajayhteisön valtuustokaudelle. Sitten lisäsimme lautakunnan toiminnan läpinäkyvyyttä eli toimme kokousten pöytäkirjat kuntalaisten nähtäviksi kunnan Dynasty-tietopalveluun.  Ko. tietopalvelusta löytyy myös muiden toimielimien pöytäkirjat helposti tutustuttavassa muodossa.

 

Lautakuntamme on tehnyt itselleen vaalikauden mittaisen työrungon, johon on kirjattu mm. tarkastuksen painopistealueet. Yhtenä merkittävimpänä tarkastuksen ja seurannan kohteena Kirkkonummella on talouden tasapainottaminen. Painopistealueiden lisäksi lautakunta työstää itselleen vuosittain tarkemman ohjelman, jossa se haarukoi vuoden kokousaikataulun ja tarkastettavat ajankohtaisasiat. Kuvassa pelkistetty esimerkkikuva vuoden 2015 tilikauden tarkastamisesta. Sitä varten lautakunta mm. tutkii tarvittavia asiakirjoja kuten eri hallintokuntien pöytäkirjoja, kuulee useampia viranhaltijoita ja käsittelee lautakunnalle tuotuja mahdollisia ongelmakohtia, jotta kokonaiskuva selkeytyy. Lopullisena lautakunnan tuotoksena tilikaudesta on kunnan tilinpäätöksestä työstetty arviointikertomus. Se tuodaan valtuustoon vuosittain viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Lautakuntamme on hyvin keskusteleva ja koostuu moniosaajista. Kokouksemme ovat toisinaan pitkiä, mutta intoa ja sitkeyttä löytyy; puhallamme hyvin yhteen hiileen. Yhteinen huolemme on kunnan talous - tilinpäätöksen alijäämä on käännettävä ylijäämäksi.  

 

Ollaan yhteyksissä!

 

Ulla

Ulla Seppälä

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

040-5709080

seppala.ulla(at)gmail.com