Tulosta syntyi, tavoitteet saavutettiin - Raija Vahasalo

17.11.2015


Kunnan vuoden 2016 budjettineuvottelut on saatu päätökseen ja kunnanhallitus on antanut esityksensä valtuustolle. Valtuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-18 maanantaina 16.11. Tervetuloa seuraamaan valtuuston kokousta!

Kiitän lämpimästi kaikkia teitä talousarvioprosessiin eri tavoin osallistuneita! 

Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin ja kunnan budjettiesitys on nyt tasapainossa.

Seuraavassa joitakin yksityiskohtia: 

  • Talousarvion tuloslaskelman ylijäämä on +68 269 euroa. 
  • Toimintakatteen kasvu on budjetissa 0,5% (uusi tiukennettu raja-arvo on 1,5% )
  • Vuosikate on vuosittain vähintään poistojen suuruinen. Tämä on tiukka haaste ja se lähes toteutuu vuonna 2016, mikä upeaa.
  • Lainakanta ei taloussuunnitelmavuosien aikana ylitä 150 Me . 
  • Vuonna 2016 taseen ylijäämä vahvistuu. 
  • Lainamäärä on 2825 e/asukas vuoden 2016 lopun tilanteessa.

Investointipaineet kasvukunnassamme on kovat. Uusia päiväkoteja ja kouluja on rakennettava. Esimerkiksi Sepänkannaksen päiväkoti valmistuu ensi vuonna, Kantvikin päiväkodin saneeraus ja Sjökullan oppimiskeskus ovat seuraavina. Listalla ovat myös Veikkolan päiväkoti ja koulun laajennus ja saneeraus. Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön korjaus tehdään ensi vuonna. 

Jokirinteen oppimiskeskus saa rahansa investointiohjelmassa. Koulun yhteyteen siirretään myös Finnsbackan päiväkoti, joten uusi oppimiskeskus on syntymässä. 

Kotihoidon tuen kuntalisään on tulossa muutos. Tukea maksetaan 1.3.2016 alkaen alle 3-vuotiaasta lapsesta 150 euroa ja yli 3-vuotiaille maksettava tuki lakkautetaan. Vaikka alkuperäinen ehdotus oli luopua kokonaan kuntalisästä, tällä halutaan mahdollistaa vanhemmille lapsensa kotihoito yhtenä pienten lasten hoitomuotona.

Koulut saavat uudet opetussuunnitelmat käyttöönsä ensi elokuun alusta lähtien. Opetus uudistetaan painottaen mm. uusien teknologioiden käyttöönottoa ja oppimista. Tulevaisuudessa nykyajan lapset ja nuoret tarvitsevat uuden ajan kansalaistaitoja. Siksi talousarvioneuvotteluissa lisäsimme oppimateriaaleihin lisämäärärahoja.

Pääkirjasto saa viimeiset valtionosuudet, jotka ovat valtiolta tulossa, joten olemme onnekkaita. Kirjasto ei ole vain kirjoja varten, vaan monitoimitalo kaikille kuntalaisille. Tulossa on tilaa ja toimintaa kaikille vauvasta vaariin, yhdistyksille ja tietenkin myös tiedon elämyskeskus. Suunnittelutoimisto on sama kuin Seinäjoen ja Turun huippukirjastoissa on ollut. Saamme odottaa siis suuria.

Arvostamme suuresti kunnassamme toimivia yhdistyksiä. Haluamme turvata niiden hyvän, vaikuttavan työn jatkumisen. Avustukset ovat pieni summa kunnan budjetissa, mutta suuri yhdistysten määrärahoissa. Siksi halusimme nostaa avustusten määrärahat sitoviksi. Lisäsimme myös mm. liikunta-avustuksiin 31000 euroa.

Peruspalveluiden puolella haluamme nostaa kuntoutuksen eturintamaan. Erityisesti ikäihmisten tehokas kuntoutus on elämänlaatua parantava ja kotona asumista mahdollistava. Terveyspalveluiden painopistealueisiin lisäsimme seuraavan lauseen: ”Otetaan vaiheittain käyttöön tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien suoravastaanottotoiminta kuntoutuspalvelussa EKSOTE-mallin mukaan." Lisäksi haluamme selvittää palvelusetelimallin käyttöönottoa ikäihmisten hoivakotipalveluihin.

Uuden Hyvinvointikeskuksen määrärahat on budjetoitu aikataulun mukaisesti. Suunnittelutyö alkaa heti ensi vuonna ja rakentaminen seuraavana. Paljon riippuu myös siitä, mitä maan hallitus päättää soteuudistuksen sisällöstä. 

Tässä oli vain pieni otos tulevasta talousarviosta. Olemme tehneet uuden kunnan strategian, jonka visiona on "Monipuolista asumista ja elämistä sujuvassa arjessa - tillsammans!" Se oli ohjenuoramme myös talousarvioneuvotteluissamme.


Raija Vahasalo

Kunnanhallituksen pj