Jussi Määttä - Perusturva 31.1.2014

31.1.2014


Jussi Määtän blogaus perusturvalautakunnan toiminnasta

Kirkkonummen luottamuselimistä budjetilla mitattuna suurin lautakunta on perusturvalautakunta. Uusi lautakunta aloitti työnsä ensimmäisellä kokouksella ystävänpäivänä 14.2.2013. Lautakunta on 11 jäseninen ja sen lisäksi kokouksissa on paikalla kahdeksan virkamiestä. Kokoomuksella on perusturvassa kolme paikkaa. Kokoomus jatkaa myös puheenjohtajapuolueena tälläkin kaudella.

Perusturvalautakunta on osoittautunut erityisen asiantuntevaksi sen jäsenten pitkien luottamushenkilötaustojen ja ammattitaustojen ansiosta. Suurelta osin tästä syystä päätöksenteko on ollut antoisan keskustelevaa ja asiallista. Mielestäni olemme päätöksissä päässeet yksimielisiin vaikkakin välillä kuntalaisten kannalta haasteita tuoviin lopputuloksiin.

Vuoden 2013 suurin haaste on ollut talouden tasapainottaminen. Lautakunnalle annettu vuoden 2013 käyttösuunnitelma oli jo lähtötilanteessa alle vuoden 2012 toteuman. Osittain tästä syystä lautakunta on joutunut tekemään lisätalousarvioesityksiä kunnanhallitukselle. Toisaalta ennakoimattomasti kasvaneet erikoisairaanhoidon kustannukset ovat entisestään vaikeuttaneet määrärahatilannetta. Lautakunnassa on tästäkin syystä jatkettu niitä hoito- ja palveluprosesseihin liittyviä kehityshankkeita, jotka aloitettiin jo edellisen valtuustokauden aikana. Yhtenä näistä mainittakoon mittavat laitoshoitopaikkojen purkutoimet. Omaishoitajuuteen, tuettuun palveluasumiseen ym. panostaminen tuo kustannusrakenteeseen helpotusta nopeastikin.

Suurena haasteena Kirkkonummella näemme myös nuorten, alle 25 –vuotiaiden, työttömyyden ja syrjäytymisen. Perusturvan palveluja kehittämällä uskon että myös tähän saadaan erilaisia tukitoimia luotua. Kuitenkin niin että ko. nuoret eivät jää tuen piiriin , vaan saisivat opiskelu- ja työasiansa kuntoon. Perusturvan kokoomuslaiseen päätöksentekoon kuuluukin, että tuemme ihmisiä kohti omaa aktiivista kuntoutumista ja omatoimisuutta. Kuitenkin niin, että heikoimmassa asemassa olevat sairaat, vanhukset jne. saavat asiallisen ja lakeihin perustuvan palvelun.

 

Jussi Määttä (040 733 0343)