Erkki Majanen - Suomalainen varhaiskasvatus SVOL 17.3.2014

17.3.2014


Erkki Majasen blogaus SVOL:in toiminnasta ja haasteista, joita kuntamme nykyinen taloustilanne asettaa.

Suomenkielinen varhaiskasvatus – ja opetuslautakunta – SVOL

 

Lautakunnan vastuualueella olevia tehtäviä ovat Suomenkielinen lasten päivähoito ja Suomenkielinen koulutoimi. Lautakunnan päätökset vaikuttavat erityisen paljon lapsiperheiden arkeen ja tulevaisuuteen. Lautakunnan työskentely on sujunut erittäin hyvähenkisenä ja rakentavana kaikkien puolueiden jäsenten kesken, vaikka suuria haasteita on paljon. Kirkkonummen Kokoomus on vahvana sivistyksen ja laadukkaan koulutuksen sekä päivähoidon puolestapuhujana saanut omiksi jäsenikseen asiantuntevat ja vastuulliset päättäjät lautakuntaan. Lautakunnan 11 jäsenestä viisi on Kokoomuslaista.

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus sisältäen asukaspuistotoiminnan ja kerhotoiminnan. Lasten kotihoidon kuntalisän maksaminen on myös tärkeä kädenojennus kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille. Sepänkankaan päiväkoti toteutetaan v. 2014-2015. Kantvikin päiväkodin peruskorjaus on myös tärkeä hanke. Myös yksityiset palveluntuottajat ovat tervetulleita ja niiden päiväkoteja tuleekin keskustan alueelle 1-2 kpl. Avoimen toiminnan kehittäminen on myös yksi painopistealueista.

Suomenkielinen koulutoimi muodostuu suomenkielisestä esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukio-opetuksesta (nuoriso- ja aikuislukio), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja kerhotoiminnasta. Valtion maksaman erityisavustuksen turvin, joka kohdentuu ryhmäkokojen pienentämiseen, perustetaan kuusi opettajanvakanssia. Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen opetuksessa ja laitteiden ajanmukaistaminen ovat tärkeitä painopistealueita. Keskusta-alueen Suomenkielisen koulun toteuttaminen vuosina 2014-2018 on lautakunnan yksi tärkeimpiä investointihankkeita. 

Kunnan talouden haasteet ovat suuret ja se näkyy myös käytännössä. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakunnan määrärahoja vähennettiin 1,4 miljoonaa euroa. Pääosin tämä vähennys kohdistuu henkilöstömäärärahoihin. Koulut ja päiväkodit joutuvatkin tämän vuoden aikana erittäin haastavaan tilanteeseen lomauttaessaan henkilöstöään. Toivon voimia ja jaksamista henkilöstölle tämän asian toteuttamisessa.

Taloudellisista haasteista ja epävarmuustekijöistä huolimatta lautakunta omalta osaltaan työskentelee ja tekee vastuullisia sekä tulevaisuuteen suuntaavia, positiivisesti vaikuttavia päätöksiä. Päätöksillä se pyrkii turvaamaan myös tulevaisuudessa kuntalaisille laadukkaat ja monipuoliset palvelut sekä henkilöstölle turvallisen ja kannustavan työpaikan suomenkielisessä päivähoidossa ja koulutoimessa. 

 

Erkki Majanen

040-7708556

Suomenkielisen varhaiskasvatus ja opetuslautakunnan puheenjohtaja