Kunnanhallituksen puheenjohtajan tervehdys 17.8.2014

17.8.2014


17.8.2014

Kunnanhallituksen puheenjohtajan tervehdys

Maan hallitus valmistelee parhaillaan valtion ensi vuoden talousarviota.  Samoin kunnassa syksyn tärkeimpiä tehtäviä on valmistella kunnan ensi vuoden talousarvio. Kunnan talous on saatava vakaalle pohjalle, jotta voimme turvata kuntalaistemme palvelut.  Paljon parannusta olemme jo saaneetkin. Viime vuodelle ennustettiin huikeaa alijäämää. Onneksi toimenpiteet auttoivat jo sen verran, että hurjat luvut ja tie kriisikunnaksi eivät onneksi toteutuneet. Vieläkään uhka ei ole ohi, vaan edelleen tarvitaan tiukkaa menokuria.  

Valtakunnan tasolla olemme tehneet leikkauksia, veronkorotuksia ja rakenteellisia uudistuksia. Samoja lääkkeitä on käytössä myös kuntatasolla. Tavoitteemme on vahva kunta, jossa järjestää monipuoliset palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti kuntalaisillemme. Pyrimme myös luomaan kasvun edellytyksiä, eli säästöjen ohella suuntaamme eteenpäin.

Lautakunnat valmistelevat parhaillaan omia budjettiesityksiään ja tuovat ne kunnanhallitukselle tiedoksi syyskuun aikana. Lautakuntien tehtävä on arvioida, mitä ja minkä tasoisia palveluita tarjotaan kuntalaisille. Mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä hankitaan muualta? Miten palveluverkon tulee sijoittua ihanteellisesti vuoteen 2025 mennessä? Mitä tavoitteita kiinteistönpidolle ja - palveluille asetetaan?

Tavoite on, että valtuusto käsittelee ja hyväksyy budjettiehdotuksen ennen joulua. Aikataulu on sama kuin valtion talousarviolla. Kunnanjohtaja tekee käsittelyn pohjaksi oman talousarvioehdotuksensa lokakuun puolivälissä.  Valtuusto käy perinteisesti talousarvioseminaarin, jossa yhdessä pohdimme ja keskustelemme kipukohdista, tärkeistä painotuksista, kasvun luomisesta, ym. talousarvioon liittyvistä asioista.  Uusia tuulia ja toimintatapoja on välttämätöntä etsiä ja soveltaa oman kuntamme olosuhteisiin. Veroprosenteista päätämme marraskuussa. 

Puolueryhmät käyvät talousarvioneuvottelunsa loka-marraskuun aikana.  Niiden täsmällinen muoto, ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin.

Olen ollut tyytyväinen luottamushenkilöittemme toimintaan. Kokoomuslaiset ovat antaneet paljon aikaansa ja energiaansa kuntalaisten hyväksi. Olemme kyenneet yli puoluerajojen toimimaan hyvässä hengessä ja löytämään yhteiset linjat, joilla pääsemme eteenpäin.  Kuntamme on hyvissä käsissä.

Me luottamushenkilöt olemme lupautuneet kuntalaisten edustajiksi ja etujen valvojiksi. Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin sinua askarruttavissa asioissa!

 

 

Raija Vahasalo

kunnanhallituksen pj

kansanedustaja

raija.vahasalo@eduskunta.fi

t. 09-4323090