Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden – SFUN Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – ja opetuslautakunta

19.9.2014


19.9.2014

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden – SFUN

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – ja opetuslautakunta

 

Nämndens ansvarsområde begriper i sin helhet den svenskspråkiga utbildningen i kommunen, såväl för- och grundskola, samt gymnasiestudier och därtill hörande andra funktioner så som morgon-,  eftermiddags- och klubbverksamhet. Nämnden består av nio (9) medlemmar, representerande ett färggrannt spektrum av det politiska fältet i kommunen och Samlingspartiet har för tillfället två ledamöter. Den politiska diversiteten till trots har arbetet i nämnden alltid gjorts i god anda och gott samarbete, med ett gemensamt mål – ett fungerande och jämnlikt svenskspråkigt skolsystem.

Under den pågående ekonomiska regressionen har nämnden ständigt stått inför svåra val, hitta mindre motbjudande alternativ ur ett inte alltför utbud. Det skall sparas i alla knutar och ibland svider det, då man strävar till att uppnå den givna budgeten. I höst har även busstrafiken och sparandets inverkan på såväl dagvårds- och skolverksamheten varit ett av de största samtalsämnen.

I det stora hela får man tacka alla sina kolleger i nämnden för gott samarbete och en gemensam strävan att göra dagvården och skolgången så bra som möjligt.

 

Lautakunnan vastuualue käsittää ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä ruotsinkielisen koulutoimen ja näihin liittyvät tukitoimet, kuten aamu- ja iltapäiväkerhot. Lautakunta koostuu yhdeksästä jäsenestä, edustaen värikästä joukkoa eri puolueiden jäseniä. Kokoomuksen edustajia lautakunnassa on kaksi. Erilaisista taustoistamme huolimatta, lautakunta on edustamieni vuosien varrella aina työskennellyt hyvässä hengessä ja yhteistyössä yhteisen tavoitteen eteen – toimivan ja tasa-arvoisen koulujärjestelmän puolesta.

Taloudellisen tilanteen pakottamana, olemme lautakunnassa olleet monen kipeänkin valinnan edessä, löytääksemme suppeasta valikoimasta vähiten vastenmielisiä vaihtoehtoja. Kaikkialta säästetään ja pitäytyäkseen annetussa budjetissa, on kaikkien joustettava vaikkei aina mukavalta tuntuisikaan. Alkaneen lukukauden aikana varsinkin uudet bussijärjestely sekä säästöjen vaikutukset itse toimintaan ovat olleet suurimpia puheenaiheita keskenämme.

Lopuksi haluan kiittää kaikki kolleegoitani lautakunnassa rakentavasta yhteistyöstä yhteisen tavoitteemme saavuttamiseksi-

Johan

Johan Silfverberg

johan.silfverberg@gmail.com

040 653 2432