Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntayhtymissä yhteiset kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot. Kirkkovaltuusto on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ylin päättävä elin.

Vaalien järjestämistä ohjaa Kirkkolaki. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa.

Vaaliehdokkaiden ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014 ja viiden päivän ennakkoäänestysaika on 27.–31.10.2014. Varsinainen vaalipäivä on 9.11.2014.

Voimassa olevan lain mukaan vaalit ovat kaksipäiväiset, mutta kirkolliskokous hyväksyi esityksen yksipäiväisistä seurakuntavaaleista. Koska säännösmuutos koskee kirkkolakia, asia vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän. Jos asia etenee eduskunnassa toivotusti, yksipäiväinen vaali on voimassa vuoden 2014 seurakuntavaaleissa.